Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

24,69 lei