Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,58 lei