Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,51 lei