Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,76 lei