Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,36 lei