Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

30,49 lei