Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

14,36 lei