Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

45,75 lei