Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,36 lei