Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

54,66 lei