Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

20,36 lei