Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,52 lei