Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

37,06 lei