Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,91 lei