Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,75 lei