Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

44,30 lei