Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,18 lei