Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

15,85 lei