Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

13,64 lei