Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,21 lei