Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,40 lei