Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

36,76 lei