Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,16 lei