Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,74 lei