Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

21,54 lei