Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

41,98 lei