Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

66,49 lei