Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,27 lei