Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,73 lei