Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,23 lei