Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

50,63 lei