Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

36,86 lei