Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

18,13 lei