Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,19 lei