Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

54,32 lei