Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,16 lei