Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,41 lei