Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

47,50 lei