Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

29,20 lei