Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,33 lei