Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

25,51 lei