Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,30 lei