Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

28,95 lei