Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

12,68 lei