Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

19,22 lei