Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

11,53 lei