Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

40,30 lei