Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

17,82 lei