Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

14,28 lei