Sumă rezervă pentru diferențe cântăriri

10,85 lei